_______________________________

Iδού έρχομαι ταχέως !!!

Iδού έρχομαι ταχέως !!!

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ο σπόρος 01 - 02 - 03

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ο σπόρος 01
(σπορά και θερισμός – 01
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΦΙΛΟΥ ΑΓ.ΓΡΑΦΗΣ
ΘΕΜΑQ
Ο ΣΠΟΡΟΣ (σπορά και θερισμός)
Παραβολή του Κυρίου για:
Τον Σπόρο στην καρδιά μας
Ματθαίος 13-18-19-20 – 22 –23
Η παραβολή του Κυρίου μας
18/.Εσείς, λοιπόν, ακούστε την παραβολή εκείνου που σπέρνει:
19/. Σε καθέναν που ακούει τον λόγο τής βασιλείας, και δεν καταλαβαίνει, έρχεται ο πονηρός, και αρπάζει το σπαρμένο στην καρδιά του· αυτός είναι που σπάρθηκε κοντά στον δρόμο.
20/. Και εκείνος ο σπόρος που σπάρθηκε επάνω σε πετρώδες μέρος, αυτός είναι που ακούει τον λόγο, και αμέσως με χαρά τον δέχεται·
21/ δεν έχει, όμως, μέσα του ρίζα, αλλά είναι πρόσκαιρος· και όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας τού λόγου, αμέσως σκανδαλίζεται.
22/. Και εκείνος που σπάρθηκε στα αγκάθια, αυτός είναι που ακούει τον λόγο· έπειτα, η μέριμνα αυτού τού αιώνα και η απάτη τού πλούτου συμπνίγει τον λόγο, και γίνεται άκαρπος.
23/. Και εκείνος που σπάρθηκε επάνω στην καλή γη, αυτός είναι που ακούει τον λόγο, και καταλαβαίνει· ο οποίος και καρποφορεί, και κάνει ο ένας μεν 100, ο άλλος 60, και ο άλλος 30.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Πράγματι, είναι διαπιστωμένο  ότι σήμερα όλοι ξέρουν τον Λόγο του Θεού. Πολλές φορές παλαιότερα, έβλεπα σήριαλ ελληνικά, και απορούσα ότι ξέρουν τόσο καλά τη Βίβλο, που δεν αναρωτιούνται καθόλου, ότι αυτό που μάθανε σαν έργο φιλολογικό κλείνει μέσα του την Σωτηρία. Το ξέρουν όπως το Σαίξπηρ και ένα σωρό άλλους. Μέσα στο σωρό μάθανε και τον Λόγο του Θεού, και είναι η μόνη χώρα η Ελλάδα που δεν φοβάται, να σατιρίζει, τον Λόγο του Θεού.
  Αλλά ο Κύριος τα ήξερε όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι όλοι θα ακούσουν θα μάθουν,  και γι’ αυτό παρομοιάζει τον Λόγο του σαν σπόρο.
Σπέρνεται ο Λόγος στην καρδιά μας.
Διαβάζοντας την παραβολή εύχομαι πρώτα σε μένα που τα σκέφτομαι και τα λέω να είμαι το καλό χωράφι που ο Κύριος θα πάρει καρπό.
 Όλα μέσα στον Λόγο Του είναι αναμεταξύ τους δεμένα. Γιατί το λέγω;
Μα αν δεχτούμε τον Κύριο το Πνεύμα το Άγιο θα αυξάνει τον καρπό του μέσα μας για να ευοδωθεί η ζωή μας στον Κύριο, ο οποίος μιλά για σπόρο σπορά και καρπό στο θερισμό.
Γαλάτας 5:22
Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια·
  Πάλι, επανερχόμαστε ότι, ο Κύριος ζητά σπορά, χωράφι εύφορο που να αποδώσει ο σπόρος του. Και αν διαβάσουμε την Επιστολή προς Γαλάτας θα δούμε ακόμα εκτός από τον καρπό του πνεύματος που δίνει στον πιστό τον βοηθά να μην εκτρέπετε από την ζωή της πίστεως και να τρέχει πίσω από τις επιθυμίες του.
 Έχουμε πόλεμο, έναν πόλεμο ,με τον εχθρό της ψυχής μας και του εαυτού μας με τις επιθυμίες του.
Γαλάτας 5: 17
Επειδή, η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο Πνεύμα, και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα· αυτά, μάλιστα, αντιμάχονται το ένα προς το άλλο, ώστε εκείνα που θέλετε, να μη τα πράττετε.
 Έχει κόπο, η Πνευματική ζωή αλλά, και ευχαρίστηση όταν νικά μέσα μας  ο Κύριος.
Πάλι θα σας πω από την ζωή του κήπου μου.
Αν δεν δουλέψουμε κάθε μέρα δεν καλλιεργήσουμε τα φυτά μας δεν θα πάρουμε καρπό όπως θέλουμε. Γι’ αυτό  κοπιάζουμε, καθαρίζοντας τα, από τα βλαβερά χόρτα, που τα πνίγουν, έντομα, που τα τρώνε και δεν έχουμε στο τέλος ούτε φύλλα.
Με το νερό κατάλληλο, στην ώρα του και στην ανάγκη του καθενός. Πχ. για να φάμε πεπόνι πρέπει να είναι χωριστά από τα καρπούζια διότι τα καρπούζια θέλουν περισσότερο νερό, ενώ τα πεπόνια θέλουν λιγότερο, για να έχουν γλύκα.
 Γι’ ατή τη δουλειά την πνευματική στη ζωή μας, έχουμε βοηθώ το Πνεύμα το Άγιο αρκεί να καταθέτουμε τα θέλω μας όπως ορίζει Εκείνος, και ξέρει τι μας χρειάζεται.
Δηλαδή το πεπόνι διψά αλλά δεν του δίνουμε πολύ νερό ενώ το καρπούζι έχει άφθονο νερό.
 Αυτό γίνεται και με τους πιστούς που έχουν θλίψεις, άλλος από αρρώστια άλλος από φτώχεια άλλος, έχει πολλές ευλογίες.
Εμείς δεν ξέρουμε το γιατί αλλά ο Θεός το γνωρίζει. Όπως εγώ ξέρω ότι το πεπόνι πρέπει να στερηθεί αλλά για να αποδώσουμε θέλει να δοξάζουμε τον Κύριο.
 Προτιμώ να είμαι το πεπόνι και ο Κύριος να παίρνει από μένα την γλύκα του.
Παρά να είμαι ο ξερότοπος που κάηκα μόλις με έκαψε ο ήλιος.
Ματθαίος 13:21
21/ δεν έχει, όμως, μέσα του ρίζα, αλλά είναι πρόσκαιρος· και όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας τού λόγου, αμέσως σκανδαλίζεται.
Αυτά για σήμερα και εύχομαι ειρήνη και ευλογία από τον Κύριο σε όλους μας.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»’Αμήν
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ – Ο: ΣΠΟΡΟΣ-02
 (σπορά και θερισμός)
Μεταφορά της Αγ. Γραφής Σπύρου Φίλου
Μήνυμα ελπίδας και ζωής
Ματθαίος 13:20
18/.Εσείς, λοιπόν, ακούστε την παραβολή εκείνου που σπέρνει:
19/. Σε καθέναν που ακούει τον λόγο τής βασιλείας, και δεν καταλαβαίνει, έρχεται ο πονηρός, και αρπάζει το σπαρμένο στην καρδιά του· αυτός είναι που σπάρθηκε κοντά στον δρόμο.
20/. Και εκείνος ο σπόρος που σπάρθηκε επάνω σε πετρώδες μέρος, αυτός είναι που ακούει τον λόγο, και αμέσως με χαρά τον δέχεται·
21/.δεν έχει, όμως, μέσα του ρίζα, αλλά είναι πρόσκαιρος· και όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας τού λόγου, αμέσως σκανδαλίζεται.
22/. Και εκείνος που σπάρθηκε στα αγκάθια, αυτός είναι που ακούει τον λόγο· έπειτα, η μέριμνα αυτού τού αιώνα και η απάτη τού πλούτου συμπνίγει τον λόγο, και γίνεται άκαρπος.
23/. Και εκείνος που σπάρθηκε επάνω στην καλή γη, αυτός είναι που ακούει τον λόγο, και καταλαβαίνει· ο οποίος και καρποφορεί, και κάνει ο ένας μεν 100, ο άλλος 60, και ο άλλος 30.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
  Στον κόσμο, κυκλοφορεί μια παροιμία, που λέει ότι σπείρεις, εκείνο και θα θερίσεις.
  Αλήθεια είναι, ότι όλοι μας σ’ αυτόν τον κόσμο και σπέρνουμε, και κάποια στιγμή θερίζουμε. Πολλές φορές, μένουμε ευχαριστημένοι από την σπορά μας, αλλά τις περισσότερες την πληρώνουμε με πόνο, δάκρια, την σπορά μας και δεν μπορούμε να διορθώσουμε τίποτα, οπότε το αποδίδουμε ότι δεν είχαμε μυαλό και τώρα, θερίζουμε.
Αυτή είναι η σπορά είναι της ανθρώπινης πλευράς και βέβαια η σπορά θα έχει κόστος όπως και ο Θερισμός.
  Στον κόσμο τι κυκλοφορεί το είπαμε .
Αλλά εδώ έρχεται ο ίδιος ο Χριστός ο Κύριος μας, με μια παραβολή Του που τοποθετεί πολύ ωραία, πως και που σπέρνεται ο σπόρος, που είναι ο Λόγος του Θεού.
  Υπάρχουν άνθρωποι ,που πράγματι αγαπάνε το Θεό αλλά, μένουν στάσιμοι, διότι δεν δώσανε ευκαιρία στον εαυτό τους, να σκεφτεί να τα δουλέψει μέσα του, και επιτρέπει στον πονηρό πράγματι να τα αφαιρέσει από μέσα του και να γυρίσει πάλι στα παλιά, στην ζωή του ή και στη μιζέρια του.
 Οπότε, ο σπόρος αρπάχτηκε εύκολα και μείναμε στη θρησκευτικότητα μας και νομίζουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Ενώ ο σπόρος έπεσε στον δρόμο. Δεν μπήκε στην καρδιά μας.
  Αυτό μου θυμίζει, πως σπέρνανε τα παλιά χρόνια (όταν ήμουν μικρούλα ) σπέρνανε με το χέρι. Είχανε μια ποδιά με μια μεγάλη τσέπη, και έβαζε ο παππούς μου, την χούφτα του και έριχνε τον σπόρο. Και  πράγματι η διήγηση του Κυρίου είναι ακριβώς έτσι. Άλλος  στο δρόμο άλλος στην άκρη που φούντωναν τα χόρτα αργότερα και άλλος σε πέτρες. Χέρι ήταν, αέρας ήταν που φυσούσε,  το έπαιρνε αλλά, το χωράφι το δουλεμένο έδινε την απολαβή του, στην οικογένεια τα σκληρά εκείνα χρόνια.      
 Για να μην θερίσουμε πόνο, θλίψη, ιδίως οι νέοι μας, που ξεκινούν οικογένειες να έχουν στο νου τους, ότι αν δεν στηριχθεί η οικογένεια, στον Κύριο και ο κάθε ένας μας δεν δώσει την καρδιά του, στα χέρια του προκοπή, δεν θα δούμε.
 Θα κλάψουμε θα πονέσουμε, και ή ο Λόγος θα είναι στέρεος μέσα μας και μετανιωμένοι, θα πάμε στον Κύριο και μαζί Του, θα κάνουμε ξεκίνημα νέο, έστω με προβλήματα,  έστω και αργά, ακουμπήσουμε σ’ Αυτόν  τότε θα κερδίσουμε το χαμένο σπόρο που τον αφήσαμε να κείτεται στο χαντάκι ή στις πέτρες.
  Αλλά, αν είμαστε καλή γη, τότε ο Κύριος εργάζεται μέσα μας, με το Πνεύμα Του και έχουμε από την καλή  σπορά, καρπό πολύ
Γαλάτες 5:22.
Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια·
 Ευχαριστώ τον Κύριο που με ανέχτηκε αδελφοί μου και με μεγάλε δύσκολες ημέρες διότι ο σπόρος είχε σπαρθεί στην καρδιά μου αλλά πολλά πράγματα δεν τα είχα καταλάβει και θέρισα όμως μαζί Του, μαζί με τον σύζυγό μου και σήμερα έχουμε ειρήνη πραότητα αγάπη στο σπίτι μας μετά από μεγάλες φουρτούνες.
Γιατί; Γιατί δεν αφουγκραστήκαμε τον λόγο του Κυρίου μας.
  Σήμερα δεν ξέρουμε πώς να τον ευχαριστούμε διότι τον πονέσαμε τον λυπήσαμε.
Μας έκανε υπομονή όπως εμείς στα παιδιά μας.
Εφεσίους 5:9
(επειδή, ο καρπός τού Πνεύματος είναι με κάθε αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια…)
Ιακώβου 3:18
 Και ο καρπός τής δικαιοσύνης σπέρνεται με ειρήνη από τους ειρηνοποιούς.
  Τώρα, ο σπόρος φύτρωσε  στην καλή γη, και καρποφορεί.
Μια μέρα θα δώσουμε την αναφορά μας πόσο αφήσαμε τον Κύριο να εργαστεί στην καρδιά μας.
Ειρήνη Κυρίου
 Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Εκείνος που πιστεύει σε μένα, έχει αιώνια ζωή.
Αυτό είνι δήλωση του Κυρίου
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Ο ΣΠΟΡΟΣ – 03
(ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΜΟΣ)
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΦΙΛΟΥ-ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ
Ματθαίος 13:20
18/.Εσείς, λοιπόν, ακούστε την παραβολή εκείνου που σπέρνει:
19/. Σε καθέναν που ακούει τον λόγο τής βασιλείας, και δεν καταλαβαίνει, έρχεται ο πονηρός, και αρπάζει το σπαρμένο στην καρδιά του· αυτός είναι που σπάρθηκε κοντά στον δρόμο.
20/.Και εκείνος ο σπόρος που σπάρθηκε επάνω σε πετρώδες μέρος, αυτός είναι που ακούει τον λόγο, και αμέσως με χαρά τον δέχεται·
21/. δεν έχει, όμως, μέσα του ρίζα, αλλά είναι πρόσκαιρος· και όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας τού λόγου, αμέσως σκανδαλίζεται.
22/. Και εκείνος που σπάρθηκε στα αγκάθια, αυτός είναι που ακούει τον λόγο· έπειτα, η μέριμνα αυτού τού αιώνα και η απάτη τού πλούτου συμπνίγει τον λόγο, και γίνεται άκαρπος.
23/. Και εκείνος που σπάρθηκε επάνω στην καλή γη, αυτός είναι που ακούει τον λόγο, και καταλαβαίνει· ο οποίος και καρποφορεί, και κάνει ο ένας μεν 100, ο άλλος 60, και ο άλλος 30.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Ο Κύριος μας, είπε μια παραβολή για τον σπόρο του Λόγου του. Το πως ακούν οι άνθρωποι και πως αντιμετωπίζουν τον ίδιο το Θεό.
Σήμερα, ακούγεται τόσο πολύ ο Λόγος του Θεού, από ανθρώπους, από περιοδικά,
μέσω διαδικτύου, μοίρασμα Γραφών, και όμως η αντιμετώπιση, είναι ίδια με τον καιρό του Κυρίου μας και με τον καιρό του Μωϋσή μέσα στην έρημο.
  Συνήθως μιλούμε από την Παλαιά Διαθήκη για το σύνολο τω Ισραηλιτών  ότι απίστησε δεν έπραξε το σωστό, κλπ.
Δεν μπορεί, υπήρχαν και ανοιχτές καρδιές, μπροστά στο Θεό. αλλά επειδή ήταν 12 φυλές και σαν μία οικογένεια, έπαιρναν την ευλογία ή την καταδίκη όλοι μαζί.
Ο Ιησούς του Ναυή και ο Χάλ,εβ παρ’ όλον ότι φώναξαν στο λαό, ότι εμείς έχουμε ένα ζωντανό Θεό και για μας αυτοί οι λαοί είναι σαν μια φέτα ψωμί για μας όχι μόν αντέδρασαν αλλά και πήραν πέτρες να τους χτυπήσουν. Πήρε ο Θεός την απόφαση, να γυρίσουν πίσω στην έρημο, 40 χρόνια και ο Ιησούς και ο Χάλεβ ήταν μαζί τους στις ταλαιπωρίες τους.
  Όμως, αυτοί οι δύο που ο σπόρος του ζωντανού Θεού έπεσε στην καρδιά, τους είδαν την γη της Επαγγελίας, την κληρονόμησαν, ενώ όλοι οι άλλοι μόνο τα παιδιά τους η νέα γενιά μπόρεσε να ιδεί την γη.
Αριθμοί 14:38
Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, και ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, επέζησαν, από τους ανθρώπους εκείνους, που πήγαν να κατασκοπεύσουν τη γη.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
 Ο Σπόρος σήμερα, σπέρνεται σε όλον τον κόσμο όπως είπα με πολλούς τρόπους.
 Πόσοι ακούνε και πόσοι θρησκεύονται και πόσοι στηρίζονται στις καλές πράξεις που κάνουν για την ψυχή τους;
 Οι Φαρισαίοι της εποχής του Χριστού ήταν άνθρωποι του Ναού και των της θρησκείας και των τύπων. Από τον ίδιο τον Κύριο ακούμε να λέει:
Ματθαίος 23:23
Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμων και το άνηθων και το κύμινων, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλαιον και την πίστιν· ταύτα έπρεπε να πράττετε και εκείνα να μη αφήνετε.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
  Γιαυτό ο Θεός δεν χρειαζόταν να στείλει τον γιό Του  να κάνει θρησκεία διότι υπήρχαν θρησκείες και η καλύτερη ήταν ο Νόμος που ο ίδιος έδωσε στο Μωϋσή με το τι να κάνεις και τι όχι.
   Όμως έτσι δεν σώζεται ο άνθρωπος ούτε με τα έργα ούτε να ξεφύγει από το κράτος της σκλαβιάς του διαβόλου.
  Χρειαζόμασταν έναν ελευθερωτή να μας ελευθερώσει να γίνουμε νέοι άνθρωποι, κατά Θεόν, να σπείρει τον Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας να τον αποδεχτούμε ως Σωτήρα.
Ιωάννης 3:36
Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον· όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ' η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού.
 Άρα λοιπόν μετά αν θέλουμε να είμαστε του Κυρίου και να λεγόμαστε μαθηταί του τότε πρέπει να γίνουμε το χωράφι το καλό που θα αποδώσει σπορά καλή και πολύ.
Ειρήνη Κυρίου στις καρδιές μας

ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΤΥΧΙΚΟΣ" -- http://www.tyxikos.gr/ READ OUR MAGAZINE

ΚΑΙ ΤΟ BLOG "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" -- http://neakaipalaia.blogspot.com/ READ OUR BLOG